ØL SEMINAR PÅ BJØRKEDALEN 2015

Seminart i år starta kvelden10 april , då ein handfull bryggjara frå stranda dukka opp her på heime-markja.

Kvelden skreid fram som sedvanleg med godt prat og noko prøvesmaking


Det var i år 18 øl til bedøming, og etter fleire utsagn ikkje eitt dårlig.
Bedømminga tok til klokka eitt og var ferdig i fem-tida.
Der etter var det ei matykt før premie utdeling og underhaldning og sjølvsagt diskusjonar.


Grunna ein sers beklageleg feil vart det litt resultat tull, slik at den beste poengsummen ikkje kom med på finalelista,og dette
vart ikkje oppdaga før alt var unnagjort.
Heldigvis fekk vi retta dette på ein teneleg måte, med også å dele ut premien for den desidert høgste poengsummen i innledande.
Ansvaret for denne blunderen må nok underteikna ta..
Seminaret elles vart likevel meeget trivelig.


                                                        

FOTOALBUM

RESULTAT

FINALE


RES PDF

FINALE PDF